Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Ogłoszenia

Czcionka:

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko KUCHARZ

1) Opis stanowiska:

a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,

b) wymiar czasu pracy – 1 etat,

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

d)  nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe,

e) nie była karana dyscyplinarnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

g) posiada wykształcenie, co najmniej zasadnicze branżowe (gastronomiczne),

h) znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,

i) znajomość zasad żywienia dzieci – układanie jadłospisu w stołówce szkolnej.

3) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem,

b) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

c) odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) przyrządzania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,

b) organizowanie i planowanie pracy zespołu,
b) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
c) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów,
d) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm,
e) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni, pomieszczeń pomocniczych oraz sprzętu,
f) należyte przechowywanie produktów żywnościowych,

5) Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) kwestionariusz

c) kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,

d) kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
i dyscyplinarne,

f)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kucharki/kucharza,

g) klauzula zgody/klauzula informacyjna.

6) Informacje dodatkowe:

a)   dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,

b)  dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły,
w terminie do 7 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c)    dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

d)   uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną,

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2023 roku do godz. 13.00

na adres:

Zespół Placówek Oświatowych nr 4

ul. Norwida 3

26-110 Skarżysko – Kamienna

lub

mailowo : sp_nr5@wp.pl

 

AKTUALNOŚCI:

Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2023/2024

Utworzono dnia 25.08.2023

Informacja dla Rodziców Pierwszoklasistów zapisanych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II (rok szkolny 2023/2024) „Wyprawka dla Pierwszaka” 1. Zeszyty w 3 linie 16- kartkowe (zalecane kolorowe linie), 2. Zeszyty w kratkę 16- kartkowe, 3....

czytaj dalej na temat: Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników

Utworzono dnia 20.06.2023

W załącznikach zamieszczamy wykazy podręczników z jakich uczniowie będą się uczyć w roku szkolnym 2023/2024.

czytaj dalej na temat: Wykaz podręczników

Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy do SP5

Utworzono dnia 19.04.2023

W załączniku znajduje sie lista kandydatów (dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5) zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 do naszej szkoły. Wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie SP5 i zgłoszone do klasy pierwszej w naszej szkole również zostały...

czytaj dalej na temat: Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy do SP5

Rekrutacja do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023

Utworzono dnia 13.04.2022

Szanowni Państwo! Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023. Wszystkie dzieci, które przeszły rekrutację obwodową, zamieszkuja w obwodzie naszej szkoły zostały zakwalifikowane do pierwszej klasy. W załączniku...

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023

Innowacje pedagogiczne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny