Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Projekt "Szkoła 2020..."

Czcionka:

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 realizuje projekt pn. „Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPSW.08.03.03-26-0073/19. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasz projekt zakłada szerokie wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby zasadniczo i trwale zmodernizować nauczanie kompetencji kluczowych w szkole.

Cel główny projektu:

Poprawa szans edukacyjnych i zawodowych 107K i 130M- uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, poprzez podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz innych kompetencji kluczowych. Cel będzie osiągnięty dzięki wyposażeniu placówki w sprzęt i pomoce TIK, doskonalenie zawodowe 43K i 5M- nauczycieli, zajęcia związane z bezpiecznym korzystaniem z TIK i realizację multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych z kluczową rolą technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym. Cel będzie osiągnięty do 30.06.2022.

Aby zrealizować powyższy cel podejmiemy następujące działania:

1. Wyposażenie szkoły w sprzęt TIK: nową, 24-stanowiskową pracownię komputerową, monitory interaktywne, nową sieć bezprzewodową obejmującą cały budynek, dwie cyfrowe pracownie językowe, 20 notebooków dla uczniów oraz sprzęt ułatwiający korzystanie z komputerów dzieciom z niepełnosprawnościami. Wartość zakupów to 194 000,00 zł.

2. Szkolenia dla personelu pedagogicznego szkoły. Obejmować będą zagadnienia cyberbezpieczeństwa, zagrożeń płynących ze świata wirtualnego, diagnozy i przeciwdziałania im.

3. Warsztaty dla uczniów, dotyczące profilaktyki cyberprzemocy, sposobów obrony przed nią oraz zasad bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami sieci.

4. Zajęcia z kompetencji kluczowych dla uczniów. Realizowane przez dwa lata szkolne: 2020-2021 oraz 2021-2022. Obejmują następujące przedmioty: matematyka, geografia, biologia, język ojczysty, historia, języki angielski i niemiecki. Część godzin poświęcona będzie także platformie Twinspace, zajęciom filmowym, teatralnym, czytelniczo-plastycznym.

5. Doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów z ostatnich klas szkoły. Realizować będziemy zajęcia grupowe, wykorzystując zakupiony sprzęt komputerowy oraz zasoby interaktywne.

AKTUALNOŚCI:

Listopadowe działania profilaktyczne

Utworzono dnia 01.12.2021

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie: „Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II” RPSW.08.03.03-26-0073/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.3 W ramach...

czytaj dalej na temat: Listopadowe działania profilaktyczne

ZAŁĄCZNIKI:

Proponowane zajęcia 2021_2022

Utworzono dnia 18.10.2021, 14:38

Proponowane zajęcia

Utworzono dnia 19.05.2021, 09:45

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 19.05.2021, 09:46

Regulamin Projektu

Utworzono dnia 05.11.2021, 14:04

Innowacje pedagogiczne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny