Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Zespół Placówek Oświatowych nr 4

Regulamin Świetlicy

Czcionka:

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec lub gdy rodzina jest wielodzietna. Pierwszeństwo mają dzieci z klas 1-3.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia KARTY ZAPISU oraz informowania wychowawców o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.
 3. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, na zajęcia pozalekcyjne, itp.).
 4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 5. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 6. Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.
 7. Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców. Swoje wyjście musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy.
 8. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 11. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.).
 12. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie dobrowolną kwotę na materiały potrzebne do zajęć świetlicowych.
 13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 14. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

Świetlica szkolna tętni życiem!

Z naszymi paniami dzieci nigdy się nie nudzą.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 26.05.2014, 10:11

Innowacje pedagogiczne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny